שלום לכול הצוות.
היום בו קיבלתי את הספר הוא אחד הימים החשובים בחיי.
ההחלטה להוציא את כתביו של נדב שנכתבו בעת מחלתו, לאור היתה לא קלה.
בעזרתכם הבאתם את הדבר הנפלא הזה,
נשמור על קשר,
דורית מנור