בכל אחד ואחד מאנשי המקום תמצאו קפדנות, יושרה, ליווי מהודק, איכפתיות כל אלו ויותר מזה תמצאו בספרי ניב.
מקום הנותן תוקף וצבע בעולם שבו “הצבע” כמעט נעדר
והמבקש להוציא ספר ימצא כאן לא רק הוצאה לאור אלא גם בית
בברכה
איתן ברזלאי