לפני כשלושה חודשים סיימתי לכתוב ולערוך את ספרי “אחד מהעם”. כדי להביאו לידי גימור סופי, נדרשתי לעשות לו עימוד וכך הכרתי את יהודה ניב.
יהודה זמין בצורה מדהימה, בכל שלב, ביום ובלילה, תמיד זמין לכל בעיה, לכל תיקון, לכל הערה, והכול בסבר פנים יפות, בנועם מיוחד שמקרין את הביטחון לו זקוק הסופר ברגעים הקריטיים של העימוד הסופי וההדפסה. לעבוד עם יהודה ניב, זה לקבל שירות ברמה נדירה בתוספת של מקצועיות אמתית.
על כך אומר לך יהודה תודה רבה ומאחל לכל מי שרוצה להוציא ספר לפגוש במקצועיות של האיש המיוחד הזה.